Badania techniczne auta w Anglii - MOT

Przegląd techniczny MOTW Polsce w celu zweryfikowania sprawności technicznej pojazdu wykonuje się coroczne przeglądy w stacjach diagnostycznych. W Wielkiej Brytanii wygląda to podobnie - właściciele pojazdów, którzy chcą legalnie poruszać się po drogach publicznych, muszą posiadać certyfikat MOT. Czym on jest? Jak go zdobyć? Z jakimi formalnościami wiąże się jego uzyskanie? Dowiedz się już teraz.

MOT to test, któremu musi zostać poddany każdy starszy niż 3 lata pojazd zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, wyłączywszy samochody i motocykle wyprodukowane przed 1960 r., a także pojazdy elektryczne i traktory. W momencie, gdy wiek pojazdu przekracza 3 lata, należy przeprowadzić pierwszy test MOT i kolejne wykonywać co roku. Po pozytywnym przejściu testu certyfikat ważny jest przez 12 miesięcy od daty wydania poprzedniego certyfikatu.

Podczas testu MOT, który można wykonać w specjalnych, autoryzowanych stacjach, sprawdza się wiele informacji na temat stanu technicznego i formalnego pojazdu, począwszy od jego legalności, poprzez sprawność działania poszczególnych układów, skończywszy na emisji zanieczyszczeń. Gruntowna weryfikacja pojazdu ma dowieść, czy spełnia on standardy środowiskowe i bezpieczeństwa obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie informacje sprawdzane w trakcie testu MOT są zapisane w bazie danych, do której ma dostęp każda stacja wykonująca ten test. A zatem niezależnie od tego, gdzie go się przeprowadza, mechanicy mogą korzystać z wcześniejszych wyników. W sytuacji, gdy pojazd nie przejdzie testu pozytywnie, właściciel jest zobowiązany do naprawy lub wyeliminowania wskazanych usterek w ciągu 10 dni roboczych, jeżeli są one na tyle niewielkie, że da się to zrobić w tym czasie.

Zasady i warunki MOT

Co istotne, po wyeliminowaniu usterki ponowna weryfikacja MOT niesprawnych elementów jest darmowa pod warunkiem, że wykona się ją w tej samej stacji diagnostycznej co wcześniej w ciągu jednego dnia roboczego od oblanego testu. Istnieje również możliwość pozostawienia pojazdu w stacji i odebranie go następnego dnia - w takim przypadku ponowne sprawdzenie MOT także będzie darmowe, ale trzeba będzie zapłacić za pracę wykonaną przez mechaników.

Jeśli natomiast ponowny test niesprawnych elementów zostanie wykonany w terminie dłuższym niż jeden dzień roboczy, dodatkowa opłata wyniesie maksymalnie połowę pierwotnej kwoty. Trzecie i każde kolejne sprawdzenie elementów, które doprowadziły do oblania testu, zgodnie z prawem może być płatne już w pełnej kwocie. Dokładna wysokość opłaty za tzw. re-test zależy jednak od indywidualnych warunków danej stacji. Niedotrzymanie terminu 10 dni na wykonanie ponownego testu po oblaniu pierwszego skutkuje zaś koniecznością wykonania całej procedury od początku, wraz ze wszystkimi opłatami, jakie się z tym wiążą.

Cena za wykonanie testu MOT jest narzucana z góry i różni się w zależności od typu pojazdu. Obecnie (2016 r.) wynosi 54,85 £ dla aut osobowych i 29,65 £ dla motocykli. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku testu MOT jest certyfikat, który należy mieć przy sobie podczas jazdy. Poruszanie się bez lub z nieaktualnym świadectwem MOT jest w UK nielegalne i wiąże się karą grzywny w wysokości do 1000 £, lecz z reguły kara jest znacznie niższa. Należy jednak pamiętać, że w razie wypadku, stłuczki lub kolizji brak aktualnego certyfikatu MOT oznacza, że obowiązkowe ubezpieczenie jest nieważne, co może rodzić bardzo poważne konsekwencje. Chociażby dlatego warto pilnować, aby na czas wykonywać przegląd swojego auta.

Autor: www.optimalsolicitors.com.